Om oss

Fixhus utfører bygge oppdrag innenfor nybygg og rehabilitering i Stavanger, Sandnes, Sola, Bergen, Oslo, Asker og Lier, innen for fagområdene stein og beleggnings arbeide, tømmer, betong og murerarbeid, flislegging og maling, rørlegging, taktekking, kjøkken, bad og garderober.

Fixhus benytter fagpersonell med relevant kompetanse og erfaring fra Polen.

Foretaket benytter egne varer og produkter fra EU med relevante EU sertifiseringer, noe som sikrer god kvalitet og trygghet for kundene. Fixhus tar sikte på og bli en ledende aktør innen for teknisk entreprise og entreprenørvirksomhet, med egne fagfolk innenfor relevante fag områder vedrørende teknisk og byggemessig entreprenørvirksomhet. Foretaket vil fremover fortsette og jobbe aktivt for å kunne tilby kundene sine en absolutt total pakke med inhouse fagpersonell innenfor ALL bygg og konstruksjons virksomhet.

Fixhus vil også i fremtiden levere varer og tjenester til utførte arbeider med fagkunnskap og kompetanse innenfor bygg/konstruksjon til rør og ventilasjonsarbeid inkludert prosjektering \\ planlegging og rådgivning. Foretaket kan tiltross for dette levere disse tjenestene ved hjelp av våre norske samarbeidspartnere.

Historikk

Fixhus (først med navnet Soplast fram til 2011) ble etablert i 1990 som hovedimportør av innrednings produkter fra Polen.

Foretaket ble forandret til bygge firmaet i 2003 og gjennom alle årene har forbedret sin økonomiske situasjon.